Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) vormen een juridische overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en [Uw Bedrijfsnaam] (“ons”, “wij”, of “onze”) en regelen uw gebruik van de website [goudenboekjes.com] (de “Dienst”).

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de Dienst.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons voorzien van informatie die nauwkeurig, volledig en actueel is. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw accountgegevens te allen tijde actueel en juist zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade als gevolg van uw verzuim om ons te voorzien van nauwkeurige informatie of om uw accountgegevens bij te werken.

Intellectueel Eigendom

De Dienst en de oorspronkelijke inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van [Uw Bedrijfsnaam] en haar licentiegevers. De Dienst is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel Nederland als andere landen. Onze handelsmerken en handelsdressen mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van [Uw Bedrijfsnaam].

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of services van derden die niet eigendom zijn van of gecontroleerd worden door [Uw Bedrijfsnaam]. [Uw Bedrijfsnaam] heeft geen controle over, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat [Uw Bedrijfsnaam] niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services van derden.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van de Dienst na het plaatsen van wijzigingen aan deze Voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op